מחקר ופיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח בחברת "אצבעות ירוקות" הוקמה ופועלת כצורך עולה ומתגבר של החקלאים להתמודד עם הבעיות והמכשולים הקיימים בעולם החקלאי, ושאינם זוכים למענה הולם בכלים הקיימים ובידע זמין כיום עבור החקלאי. כאמור, מצאנו כי קיומו של חיבור בין המדע למטע והטווח שבניהם מהווים את הבסיס, והיסוד החזק והחשוב ביותר בחברת "אצבעות ירוקות" להעברת ידע מותאמת, נכונה ומדויקת עבור החקלאים משלב הרעיון ועד לביצוע בשטח בפועל.

בראש צוות המו"פ עומד ד"ר שרי לב, אגרונום וגנטיקאי של הצומח עם ניסיון עשיר בתחום גידולי שדה ומטעים, טיפוח ושימוש בסמנים גנטיים לאיתור תכונות איכות, וכן פיתוח ידע מוכח בתחום של טיפול בפרי לאחר קטיף ואחסונו.

צוות המחקר שלנו הכולל אגרונומים החוקרים את תחום הפיזיולוגי, האנטימולוגי, מים וקרקע, והגנטיקה של הצומח, פיתוח ממשקי גידול שונים, אקלום זנים וגידולים, שימוש באמצעים טכנולוגיים חדשים לבקרת תהליכים, פיתוח ושדרוג של פרוטוקולי הגידול השונים והתאמתם לצרכי השוק ויכולות המגדל; בשילוב שיתופי פעולה אקדמיים עם חוקרים מובילים בתחום; מאפשרים לנו לתת לכלל המשקים המודרכים, פתרונות מיטביים בזמן אמת, ובאיכות המחקר הגבוהה ביותר הקיימת בשוק.


ניסויי השטח שלנו:

  • ניסוי כנות VC – ממוקם במטע זבולון. מטרת הניסוי העיקרית היא לבחון את הכנה המתאימה ביותר לפי מספר פרמטרים תוך מתן דגש על הכנות הוגגטטיביות.
  • ניסוי השוואת כנות זריעות וכנות VC – ממוקם בשטחי קיבוץ לוחמי הגטאות. מטרת הניסוי העיקרית היא לבחון את התאמת הזן "האס" למספר כנות שונות כולל זריעות ווגטטיביות.
  • ניסוי ייחורי אבוקדו – משתלת אצבעות ירוקות. מטרת הניסוי היא ריבוי מאסיבי ומוצלח של כנות אבוקדו על ידי השרשת ייחורים.

כיווני מחקר:

  • הסתדקויות בהדרים (נובה, אור, פומלו) ואטינגר למטרת דחיית קטיף.
  • שילוב ממשקים למטרת שבירת סירוגיות בהאס והגדלת שרידות חנטים.
  • קידום שתילת אבוקדו בנפח קטן.
  • שיפור וייעול ניעור בשקדים תוך שמירה את בריאות העץ.
  • מניעת בוטריוספירה באבוקדו במעמד השתילה ולאורך הגידול
  • הכנסה של זני קיווי ואוכמניות המתאימים למעט שעות קור


פרטי התקשרות

קיבוץ געתון ד.נ. גליל מערבי
רוית אלבז – מנהלת רכש ומשרד 054-4605300
פקס: 054-4605300
greenfingers2015@gmail.com
הצהרת נגישות